SK EN HU

Výroba

Pieskovanie - Otryskávanie

Viac ako 90 rokov platí, že tryskaný povrch (hlavne oceľový) je zo všetkých dostupných technológií prípravy pre aplikáciu povrchových úprav najlepší.
Práve preto sú všetky oceľové časti našich postrekovačov pred lakovaním upravené touto technológiou v našom vlastnom tryskacom boxe.

Pre zákazníkov z toho vyplýva podstatne zvýšená protikorózna ochrana.

Základné informácie

Tryskacia komora je vybavená hrabicovým podlahovým zberom pre kontinuálne tryskanie, kombinované 
s automatickým zberom. Naša technológia pracuje na princípe pneumatického (tlakovzdušného) otryskávania.

  • rozmery tryskacieho boxu sú 8 x 5 x 4 m

  • používané abrazívo - oceľová drť

  • tryskaný povrch musí byť zbavený hrubej nečistoty

 

Ponuka služby

Nielen pre našich zákazníkov, ale aj pre širokú verejnosť ponúkame renováciu povrchu kovových konštrukcií a plechových diskov. Informovať sa o možnostiach a cenovej kalkulácii môžete na výr. oddelení u  Ing. Dušana Králika, mob. 0915 815900, mail: vyroba@greenpon.sk

 

 

 

Facebook

Greenpon

 

Partneri

Postrekovače  |  Drenážne čističe  |  GPS  |    |  O firme  |  Magazín  |  Servis a testovanie  |  Výroba  |  Kontakt

GREENPON, s r.o., Družstevná 381, 976 33 Poniky

© GREENPON 2012 - Všetky práva vyhradené

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 5252/S

Návrat hore