SK EN HU

Ekologické poľnohospodárstvo

Ekologické poľnohospodárstvo

Ak ste občanom Európskej únie alebo žijete v EÚ posledných pár rokov, nepochybne ste prišli do kontaktu s určitými aspektami ekologického poľnohospodárstva a jeho dodávateľským reťazcom. 

Slovo „ekologický“ alebo „bio“ ste už pravdepodobne videli nad vystaveným ovocím a zeleninou vo Vašom supermarkete alebo možno v jedálnom lístku vedľa popisu chutného steaku v reštaurácii, v ktorej ste jedli. Pri nákupe ovocného džúsu alebo vajec ste si možno tiež všimli, že ich obaly boli označené logom EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo alebo podobným logom používaným vo Vašej krajine.

Možno ste boli zvedaví, čo pojem ekologický znamená z pohľadu výroby potravín a či sa na tento systém dá spoľahnúť. Ak áno, pripravte sa, že dostanete odpovede na svoje otázky, počnúc základnou: čo je ekologické poľnohospodárstvo?

Ekologické poľnohospodárstvo sa dá jednoducho vyjadriť ako systém, ktorý rešpektuje životný cyklus prírodných systémov a snaží sa zásobovať Vás, spotrebiteľov, čerstvými, chutnými a pravými potravinami.

Zásady

Na dosiahnutie cieľov a zásad ekologického poľnohospodárstva boli vypracované všeobecné postupy, ktorých cieľom je minimalizovať ľudský zásah do prostredia a zabezpečiť, aby poľnohospodársky systém pracoval čo najprirodzenejšie.

Špecifické postupy ekologického poľnohospodárstva zahŕňajú:

  • viacročné striedanie plodín ako predpoklad účinného využitia miestnych zdrojov,

  • veľmi prísne limity pre používanie syntetických pesticídov a hnojív, antibiotík, prídavných látok do potravín a pomocných technologických látok a iných vstupov,

  • absolútny zákaz používania geneticky modifikovaných organizmov,

  • využívanie miestnych zdrojov, akými sú maštaľný hnoj alebo krmivo vyrobené na predmetnej farme,

  • výber druhov rastlín a zvierat odolných voči chorobám, ktoré sa vedia prispôsobiť miestnym podmienkam,

  • chov hospodárskych zvierat vo voľných plochách, plochách pre pohyb na čerstvom vzduchu a ich kŕmenie biokrmivom,

  • používanie chovateľských postupov primeraných pre rôzne druhy hospodárskych zvierat.

Zdroj: ec.europa.eu
Zdroj foto: ec.europa.eu

Facebook

Greenpon

 

Partneri

Postrekovače  |  Drenážne čističe  |  GPS  |    |  O firme  |  Magazín  |  Servis a testovanie  |  Výroba  |  Kontakt

GREENPON, s r.o., Družstevná 381, 976 33 Poniky

© GREENPON 2012 - Všetky práva vyhradené

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 5252/S

Návrat hore